Veškeré texty jsou chráněny autorským právem, zákaz kopírování bez svolení autora!

Jak zapalovat doutníky

Pár slov úvodem

Abyste si vychutnali skutečnou chuť doutníku, musíte jej správně zapálit. Zatímco cigaretu špatně zapálit nelze, špatným zapálením doutníku zničíte jeho chuť. Nezapalujte proto doutník, jako by to byla cigareta. K zapálení doutníku budete potřebovat více času (kolem minuty a půl) a trpělivosti.

Čím zapalovat doutníky

Doutníky zapalujte doutníkovými zápalkami, plynovými zapalovači, nebo plátky cedrového dřeva.

Doutníkové zápalky

Doutníkové zápalky koupíte v každé lepší trafice. Oproti klasickým jsou delší. Měří kolem 95 mm. K zapálení doutníku obvykle spotřebujete 2. Než s nimi doutník zapálíte, nechejte vyprchat závan síry, který by mohl tabák nasát. Občas se stane, že se na zápalce plamen nepříjemně rozdvojí. S plynovým zapalovačem se vám to nestane.

Doutníkové zápalky

doutníkové zápalky

Plynové zapalovače

Kromě jednorázových zapalovačů za pár korun, které dlouhé zapalování doutníku nevydrží, roztaví se, nebo vás můžou i popálit, můžete doutníky zapalovat zapalovači tryskovými, plamennými či zapalovači žhavícími.

Nejoblíbenější jsou zapalovače tryskové, které můžu jen doporučit, neboť se s nimi skvěle zapaluje všude, kde je jen trochu větrno (místnosti s ventilátory, venku atp.).

Tryskový zapalovač

Tryskový zapalovač

Plátky cedrového dřeva

Cedrového dřevo najdete v krabici s doutníky. Natrhejte ho na proužky, zapalte a poté použijte k zapálení doutníku.

Plátky cedrového dřeva

plátky cedrového dřeva

Nezapalujte doutníky zdroji plamene, které by mohly chuť tabáku negativně ovlivnit. Patří mezi ně např. svíčky a benzinové zapalovače. Ačkoliv to nemám ověřené, firma Zippo a někteří kuřáci doutníku tvrdí, že necháte-li benzinový zapalovač chvíli odhořet, chuť tabáku nepoškodí.

U všech popisovaných způsobů se plamen paty nedotýká. Přímý plamen je pro doutníky příliš horký. Tabák by zuhelnatěl a chuť spáleniny by vás provázela po celou dobu kouření.

Jak zapalovat doutníky pod úhlem 45°

 • Držte doutník přibližně 0,5 cm nad plamenem (plamen směřuje do středu paty), pod úhlem asi 45° patou dolů.
 • Pomalu doutníkem tam a zpět otáčejte, dokud není okraj jeho paty zapálený a náplň nezačne pozvolna prohořívat.
 • Zlehka na hořící patu zafoukejte a ujistěte se, že hoří v celém svém průměru.
 • Jestliže pata v celém svém průměru nehoří, lehce na ni foukejte, dokud nebude žhnout celá.

Jak zapalovat doutníky pod úhlem 0°

 • Držte doutník v horizontální poloze, přibližně 0,5 cm nad plamenem a pomalu jím otáčejte, dokud není okraj jeho paty zapálený.
 • Vložte doutník do úst a za stálého, pomalého otáčení jedním směrem nad plamenem (plamen je od paty vzdálen přibližně 1,25 cm) z doutníku párkrát krátce a lehce potáhněte. Doporučuji naklonit hlavu na bok, lépe tak polohu plamene odhadnete.
 • Při uvolnění tahu by měla pata vzplanout.
 • Lehce na hořící patu zafoukejte, abyste se ujistili, že hoří v celém průměru.
 • Pokud pata v celém průměru nehoří, můžete, stejně jako u předchozího způsobu, žár rozfoukat.

Jak zapalovat doutníky tryskovým zapalovačem

 • Držte doutník v horizontální poloze, přibližně 2 cm od trysky a krouživými pohyby zapalovače povrch paty “otoustujte”, dokud nebude ožehnutá (černá).
 • Poté trysku k patě trochu přibližte a pokračujte v zapalování, dokud nebude celý povrch paty zapálený.
 • Lehce na hořící patu zafoukejte, abyste se ujistili, že hoří v celém svém průměru.
 • Nyní dvakrát zlehka potáhněte, aby se doutník rozhořel a znovu zkontrolujte, zda pata v celém svém průměru hoří.
 • Nehoří-li pata v celém svém průměru, lehce na ni foukejte, dokud nebude žhnout celá.